Podružnična cerkev Sv. Florjan

 

V svetlem dolu stoji glažutarska kapela SV. Florjana, ki jo je leta 1753 postavil grof Gaisruck, lastnik novoceljske gospoščine, za svoje delavce iz bližnje glažute.

Glažuta v Svetlem Dolu, ki jo je ustanovil grof Gaisrusk, delovala približno do leta 1770, nakar so jo zaradi pomanjkanja lesa opustili, saj so dalež naokrog izkrčili vse gozdove.

O nastanku kapele SV. Florjana in glažute nas pouči latinska, gostobesedna napisana plošča, vzidana v njeno pročelje.

Kapela je preprosta, saj obstaja samo iz pravokotne ladje s kamnitim baročnim portalom, enako široke apside in malega pravokotnega zvonika nad fasado, tudi notranjščina bi s svojo skromno opremo na obiskovalce ne napravila posebnega vtisa., če bi ne bila vsa poslikana. Freske podobne tistim v Petrovčah in novem Celju, pripisujejo Antonu Lerchingerju. Nastale si brž potem, ko so sezidali kapelo, leta 1954, kot razberemo iz kronogramov na stenah.

Kapela Sv. Florjana je privatna lastnina za ogled in ostale informacije dobite pri lastnikih tel. št.: 03/57-74-095.