Podružnična cerkev Sv. Križ


V neposredni bližini romarske Marijine cerkve leži podružnica SV. Križa, ki je za ljubitelje starosvetosti v današnji obliki manj zanimiva a po izročilu morda celo starejša od prve.

Gre za preprosto stavbo pravokotnega tlorisa s kvadratičnim prezbiterijem, ki na zunaj ne kaže starejših, časovno in stilno opredeljivih sestavin. Največja znamenitost je poznogotska plastika križanega. Cerkev se trenutno obnavlja zamenjava tlaka in stavbnega pohištva, nato pa se bo v naslednjih letih nadaljevalo z odpiranje odpiranjem fresk in obnovo oltarja. Čeprav ne vemo letnice kdaj je cerkev nastala, zgodovinarji sklepajo, da je stala že v gotski dobi.


Po več desetletjih zaprtja cerkve sv. Križa na Svetini je bila v letu 2013 cerkev obnovljena in zopet služi svojemu namenu.