VEROUČNO LETO 2019 - 2020

ZAČETEK VEROUKA BO V PETEK, 6. SEPTEMBRA:

prva skupina: 1. in 2. razred : 13.45 - 14.30 (tudi 1. razred)!;

druga skupina: 3. in 4. razred: 14.30 - 15.30

tretja skupina: 5. in 6. razred: 15.30 - 16.30

četrta skupina: 7. in 8. razred 16.30 - 17.30

 

Sobota, 7. september

sv. maša ob 1300

 

Nedelja, 8. september

sv. maša ob 1030

   za Faniko in Franca Esih;

   za Jožico in Karla Planko;

   za sorodnike in za zdravje;

   za župljane.

 

Sreda, 11. september

sv. maša ob 1800

   za Antona Vodišek;

   za Viktorja Smole (V).

 

Nedelja 15. september

sv. maša ob 1030

   maša bo od praznika: Povišanje sv. Križa

   maša bo v cerkvi svetega križa.

 

   za Straše Rozman, za brata Antona in sorodnike Jelenc.