Župnija

Prva sporočila o Svetini segajo še v srednji vek. V celjskem urbarju iz leta 1480 se omenja vas Pri vseh svetnikih, cerkev Marije Snežne na Svetini pa naj bi bila zagotovo zgrajena pred tem letom.

Gorska vasica Svetina leži na nadmorski višini 683m. Sredi vasi stoji starodavna romarska cerkev Matere božje. Do vasi, katere prebivalci se še vedno delno ukvarjajo s poljedelstvom in gozdarstvom pridemo po več poteh. Planinci uporabljajo staro pešpot iz Celja skozi Pečovnik in »Hudičev graben« preko Celjske koče do Svetine, večina pa se raje odloči za cesto iz Celja skozi Štore, mimo zaselka Šentjanž, kjer stoji cerkev Sv. Janeza Krstnika in kjer so opazni sledovi gradu Prožin. Ravno tako je lepo vzdrževana cesta iz Laškega skozi Jagoče in Doblatino.

Svetina je razložena hribovska vas, hiše so razsute po zložnih pobočjih med Romanacami in Velikim vrhom.

Naselje zagledamo že od daleč, veduto obvladuje mogočna Marijina cerkev, ki je že nekdaj slovela kot božja pot in jo ljudje še danes radi obiskujejo. Več tisoč romarjev pride na Svetino prvo nedeljo v avgustu, ko je največja zunanja slovesnost s procesijo po vasi in nošnjo Marijinega kipa.

Osebje

Župnik: dr. Vinko Kraljič iz Črešnjic

Ključar: Franc Videc, Branko Mlakar

Katehetinja: mag. Betka Vrbovšek

Organist: Miha Žlender

Kaplenik Svetinske godbe: Ivan Ulaga

Člani Ž.P.S. so:

Marija Klinar
Mojca Kramer
Marica Klepej
Amalija Jurkošek
Lidija Verbovšek
Fanika Ulaga
Franc Zupanc
Bronislava Belaj
Martin Štarkl
Jožica Brečko
Katja Brečko
Tadeja Videc
Mihela Šolinc
Ivan Hrovat