O cerkvi

Župnijska cerkev

Cerkev Marije snežne stoji na rahli vzpetini sredi naselja in nas že na prvi pogled pritegne s preprosto kubično obliko in dominantnim zvonikom. Zidana je iz kamna in neometana. Ker je pokrita s skrilom, se njena prvinskost uveljavlja. Sestavlja jo zvonik, prezbiterij in zakristijski stolp, na zahodu pa pred velikim vhodom, je prizidana manjša lopa. Zvonik je postavljen na talni ploskvi, ki ima obliko pravilnega četverokotnika, v drugem nadstropju pa preide v osmerokotnik in se nato požene k višku. Piramidasto kapo so leta 2007 ponovno pokrili s skrilom, saj je bila vmesna kritina – lesene deščice – le začasna. Na vhodni strani, ki ima bogato profiliran gotski portal je še okrogla gotska lina ob njej pa dve manjši pravokotni okenci. Portal in svetlobne odprtine oklepa kamniten slavolok s posnetimi robovi, vpet v steno. V spodnjem delu zvonika so ozke svetlobne line, v prvem nadstropju južne stene pa je gotsko okno, ki je v stoletjih izgubilo krogovičje. V vrhnjih, osmerokotnih nadstropjih so sredi vogalnih sten velike pozno srednjeveške ključaste strelnice. Lopa pod zvonikom je baročna. Na vzhodu se brez vmesne ladje prislanja k zvoniku preprost podolžen prezbiterij, ki je na koncu tristrano sklenjen. Zakristijski stolp je dvonadstropen, okna v pritličju so manjša, v nadstropju pa so ohranjena pravokotna – gotska okenca s prirezanimi robovi.

Natranjščina cerkve napravi na obiskovalce izreden vtis. Prostor preprostih oblik je čist v izrazu, vnesen in umirjen hkrati. Razdeljen je v prezbiterij in zvonico, ki rabi kot ladja. Prezbiterij je enoten, pravokoten, na vzhodni strani pa tristrano sklenjen.

Nortanjščina cerkve je danes vsa bela, takšna, kot je bila nekoč. Večji del opreme v svetinski cerkvi je baročen. Velik oltar je dvonadstropen in bogato okrašen.


Slog arhitekture in njenih kamnoseških členov se ujema s sporočeno letnico pred 1408. Okras prezbiterija, ki ga prepisujemo kamnoseški delavnici kaže na nastanek v 80-tih letih 15. Stoletja. V cerkvi je sklepnik s podobo matere božje in grbom Andreja Hohenwarterja., kar dokazuje, da je omenjeni v zahvalo za rešitev iz ujetništva dal pozidati omenjeno svetišče. Obnova cerkve Marije Snežne poteka že vse od leta 1966 z manjšimi presledki in skuša stavbi kar se le da v največji meri vrniti njeno prvotno podobo.